Er wordt met jou een bruto uurloon afgesproken. Wat daarvan netto overblijft, hangt onder meer af van de inhoudingen op het loon (sociale premies en belasting). Wij als werkgever zijn verplicht deze inhoudingen te doen vanwege het progressieve belastingstelsel. Andere factoren die bepalend zijn voor de hoogte van het netto loon zijn bijvoorbeeld eventuele netto reis/verblijfskosten of loonbeslagen.

Veel gestelde vragen

loading...
Veel gestelde vragen